CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YẾN HƯƠNG

Địa chỉ: Quốc Lộ 60 ấp 1 xã Hữu Định
Huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: (075) 38.34567 - 356.1756
Fax : (075) 38.13310
Email: yenhuong@hcm.vnn.vn

"Tôi thấy những người làm chủ doanh nghiệp là những người dũng cảm thật sự. Họ chơi một cuộc chơi rất bất công, thiếu minh bạch và trọng tài kém đạo đức. Vì thế, tôi không làm." - Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tết 2009 - 2014 vào ngày tháng dương lịch nào?

Tết âm lịch ngày : 01/01/2009(âm lich) nhằm ngày : 
Thứ hai 26/01/2009

Tết âm lịch ngày : 01/01/2010(âm lich) nhằm ngày : 
Chủ nhật 14/02/2010

Tết âm lịch ngày : 01/01/2011(âm lich) nhằm ngày : 
Thứ năm 03/02/2011 (Dương lịch)

Tết âm lịch ngày : 01/01/2012(âm lich) nhằm ngày : 
Thứ hai 23/01/2012 (Dương lịch)

Tết âm lịch ngày : 01/01/2013(âm lich) nhằm ngày : 
Chủ nhât 10/02/2013 (Dương lịch)

Tết âm lịch ngày : 01/01/2014(âm lich) nhằm ngày : 
Thứ sáu 31/01/2014 (Dương lịch)

Bạn có thể xem phần mềm Lịch Việt Nam (1800-2100)